Pháp Luật Plus - 26 Hội Vũ - các bài viết về 26 Hội Vũ, tin tức 26 Hội Vũ

26 Hội Vũ - các bài viết về 26 Hội Vũ, tin tức 26 Hội Vũ

Kỷ luật Chủ tịch phường Hàng Bông, công trình xây dựng sai phép tại 26 Hội Vũ vẫn tồn tại?

Liên quan đến công trình xây dựng 26 Hội Vũ, TP Hà Nội kỷ luật Chủ tịch phường Hàng Bông nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết