24 trường hợp - các bài viết về 24 trường hợp, tin tức 24 trường hợp

Tất cả 24 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 183 đều âm tính với Covid- 19

Xét nghiệm bước đầu cho thấy tất cả 24 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 183 đều âm tính với Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus