2021 - các bài viết về 2021, tin tức 2021

Army Games 2021: Tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ 9 tính theo thành tích chung

Theo kết quả tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moskva, LB Nga, tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ 9 tính theo thành tích chung.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1