20 triệu đồng - các bài viết về 20 triệu đồng, tin tức 20 triệu đồng

Tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng

Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định rất cụ thể về biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus