20 năm - các bài viết về 20 năm, tin tức 20 năm

Hà Nội: Cho doanh nghiệp thuê đất 20 năm rồi tiến hành cưỡng chế, UBND xã Phú Cường bị công dân tố cáo?

UBND xã Phú Cường không chỉ cho thuê đất 20 năm trái thẩm quyền mà còn ra nhiều các quyết định bất thường gây khó khăn cho doanh nghiệp?

Theo dõi Pháp Luật Plus