2 ha đất sai phạm tại phường Thành Tô - các bài viết về 2 ha đất sai phạm tại phường Thành Tô, tin tức 2 ha đất sai phạm tại phường Thành Tô

Hải Phòng: Kiên quyết cưỡng chế 9,2 ha đất sai phạm tại phường Thành Tô

UBND TP Hải Phòng đã thống nhất chủ trương với UBND quận Hải An tổ chức cưỡng chế 159 trường hợp sai phạm đất đai trên địa bàn phường Thành Tô.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1