Pháp Luật Plus - 2 EM NHỎ - các bài viết về 2 EM NHỎ, tin tức 2 EM NHỎ

2 EM NHỎ - các bài viết về 2 EM NHỎ, tin tức 2 EM NHỎ

Ra ao tắm, 2 trẻ đuối nước thương tâm

Lúc người lớn không có ở nhà, 2 em nhỏ dẫn nhau ra ao phía sau nhà để tắm, không may 2 em này đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus