2 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Tĩnh - các bài viết về 2 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Tĩnh, tin tức 2 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Tĩnh

Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Tĩnh liên quan đến điểm tắm công cộng

Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đây là những trường hợp có liên quan đến điểm tắm nước ngọt công cộng tại bãi biển Xuân Hải.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1