2/9/2018/ nghỉ lễ quốc khánh - các bài viết về 2/9/2018/ nghỉ lễ quốc khánh, tin tức 2/9/2018/ nghỉ lễ quốc khánh

Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ mấy ngày?

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ trong dịp Quốc khánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus