Pháp Luật Plus - 1.6 triệu người tử vong - các bài viết về 1.6 triệu người tử vong, tin tức 1.6 triệu người tử vong

1.6 triệu người tử vong - các bài viết về 1.6 triệu người tử vong, tin tức 1.6 triệu người tử vong

Cùng hành động để một Việt Nam không còn bệnh lao

Bệnh lao nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng, với khoảng 1,6 triệu người tử vong do lao hằng năm trên toàn cầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết