152 hộ dân - các bài viết về 152 hộ dân, tin tức 152 hộ dân

Thái Bình: Lấy đất của dân, chính quyền phải ban hành quyết định thu hồi

Không ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình mà lại lấy đất của dân là không đúng, như vậy quy trình này là một quy trình sai.

Theo dõi Pháp Luật Plus