Pháp Luật Plus - 130 Nguyễn Đức Cảnh - các bài viết về 130 Nguyễn Đức Cảnh, tin tức 130 Nguyễn Đức Cảnh

130 Nguyễn Đức Cảnh - các bài viết về 130 Nguyễn Đức Cảnh, tin tức 130 Nguyễn Đức Cảnh

Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh không đảm bảo điều kiện PCCC

Việc chủ đầu tư đưa chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy vào hoạt động, sử dụng bàn giao cho người dân là trái pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1