13 TẤN TIỀN CHẤT - các bài viết về 13 TẤN TIỀN CHẤT, tin tức 13 TẤN TIỀN CHẤT

Đột kích xưởng sản xuất ma túy, thu 13 tấn hóa chất

Đột kích khu nhà xưởng do nhóm người Trung Quốc thuê lại, cảnh sát thu giữ hàng trăm lít dung dịch, 13 tấn hóa chất và tiền chất.

Theo dõi Pháp Luật Plus