129 Trương Định - các bài viết về 129 Trương Định, tin tức 129 Trương Định

Công ty CP Đồng Tháp nợ 31,5 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án 129 Trương Định

Công ty CP Đồng Tháp nợ tiền sử dụng đất lên tới trên 31,5 tỷ đồng tại 129 Trương Định theo công bố của Cục Thuế TP Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus