100 VIÊN - các bài viết về 100 VIÊN, tin tức 100 VIÊN

Bị 141 kiểm tra, đối tượng ném 100 viên thuốc lắc xuống đường

Tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện gói nylon đối tượng ném xuống đường (kích thước khoảng 8x10 cm) chứa 100 viên nén màu xanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus