10 bức ảnh xuất sắc về ASEAN - các bài viết về 10 bức ảnh xuất sắc về ASEAN, tin tức 10 bức ảnh xuất sắc về ASEAN

Ảnh Lạng Sơn vào top 10 bức ảnh xuất sắc về ASEAN

Cup ảnh ASEAN trao cho các tác giả thuộc 10 quốc gia, trong đó bức ảnh Việt Nam được giải chụp về thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus