1 - các bài viết về 1, tin tức 1

Long An công bố thời gian và môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Học sinh sẽ làm bài theo hình thức tự luận với tất cả các môn. Toán, Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn và điểm sẽ nhân hệ số 2.

Theo dõi Pháp Luật Plus