0 - các bài viết về 0, tin tức 0

Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống còn 0%

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus