Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý ra mắt Tạp chí Việt Nam Hội nhập

Rao vặt

(PL+) - Vừa qua, Tạp chí Việt Nam Hội nhập - Tạp chí thông tin đối ngoại trực thuộc Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã xuất bản số đầu tiên.

Tạp chí Việt Nam Hội nhập là cơ quan báo chí thông tin đối ngoại đầu tiên của khối báo chí Trung ương thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đây cũng là một trong những cơ quan báo chí Trung ương được thành lập đầu tiên trên cơ sở căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bìa 2 số đầu tiên của Tạp chí Việt Nam Hội nhập.
Bìa 2 số đầu tiên của Tạp chí Việt Nam Hội nhập.

Tạp chí Việt Nam Hội nhập gồm các chuyên mục: Vấn đề hôm nay; Việt Nam hội nhập và phát triển; Thế giới và Việt Nam; Dòng chảy hội nhập; Khoa học quản lý; Mô hình hay - kinh nghiệm quý; Từ chính sách tới thực tiễn; Pháp luật và Hội nhập;Chân dung Nhà quản lý; Theo dòng thời cuộc... được trình bày với phong cách báo chí hiện đại chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của bạn đọc và cộng tác viên.

Dưới sự chèo lái của Tổng biên tập, Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, số đầu tiên của Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã được xuất bản với nội dung phong phú với nhiều chuyên mục giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với chính sách, pháp luật và quản lý để Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn, hiệu quả hơn với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tạp chí đã và đang vinh dự được các nhà khoa học, nghiên cứu, các học giả nhận lời hợp tác để xây dựng Việt Nam hội nhập thành một trong những Tạp chí có uy tín.

H.P