Vì sao cơ sở kinh doanh không mặn mà với xác nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn?

Thực phẩm sạch - Ẩm thực - Nhà hàng

Mặc dù ngành nông nghiệp đã triển khai việc xác nhận sản phẩm an toàn nhằm giúp các cơ sở kinh doanh chân chính và người tiêu dùng được bảo đảm quyền lợi, nhưng trên thực tế hiệu quả vẫn chưa cao. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên được cho là chi phí lấy mẫu và thói quen tiêu dùng hàng giá rẻ của người dân.