UBND tỉnh Lào Cai ủy quyền cho Phó chánh Văn phòng phát ngôn báo chí

Chính trị - Xã hội

(PL+) - UBND tỉnh Lào Cai vừa qua đã có quyết định Ủy quyền cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, văn bản số 4002/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này Ủy quyền cho ông Hoàng Quốc Bảo, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai là người phát ngôn và thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Lào Cai trong 5 năm tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cùng với đó, ông Hoàng Quốc Bảo có trách nhiệm thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Phàn Họ