Pháp Luật Plus - Trần Việt Hà - các bài viết về Trần Việt Hà, tin tức Trần Việt Hà

Trần Việt Hà - các bài viết về Trần Việt Hà, tin tức Trần Việt Hà

Người tiêu dùng thông thái: Đừng chờ để được… bảo vệ

Lần đầu tiên Ban bí thư đã ra một chỉ thị về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD). Thế nhưng quyền lợi NTD được bảo vệ đến đâu?

Theo dõi Pháp Luật Plus