TP Hồ Chí Minh: Học sinh lớp 7 sẽ làm bài khảo sát bằng hình thức trực tuyến

Giáo dục - Sức khỏe

Tất cả học sinh lớp 7 tại TP Hồ Chí Minh, kể cả trường công lập và ngoài công lập sẽ được làm bài khảo sát bằng hình thức trực tuyến trong năm học 2018 - 2019.

Toàn bộ học sinh lớp 7 tại TP Hồ Chí Minh sẽ làm bài khảo sát bằng hình thức trực tuyến trong năm học 2018 - 2019.
Toàn bộ học sinh lớp 7 tại TP Hồ Chí Minh sẽ làm bài khảo sát bằng hình thức trực tuyến trong năm học 2018 - 2019.

Theo đó, ngày 12/2/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã gửi công văn tới Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận huyện, và các trường trung học có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố về việc tổ chức khảo sát học sinh đang học lớp 7, năm học 2018 - 2019.

Phương pháp nhằm mục đích khảo sát các kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống của học sinh lớp 7, qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở trong nhà trường phổ thông.

Nội dung khảo sát: Kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn Toán, Khoa học Tự nhiên (Lý, Sinh), Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý), Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Nhật thì thực hiện khảo sát bằng tiếng Anh).

Mỗi học sinh lớp 7 sẽ làm một bài khảo sát trắc nghiệm khách quan, trực tuyến, trong vòng thời gian 45 phút, gồm 50 câu. Thời gian thực hiện việc khảo sát từ ngày 20 đến 23/3/2019, theo khung giờ thống nhất, chia ca của các quận huyện.

Thông qua việc khảo sát này sẽ có cơ sở để đánh giá chung về mặt bằng tri thức, năng lực học tập, vận dụng của học sinh cấp trung học cơ sở tại thành phố. Sau khi biện pháp này thực hiện cho khối lớp 7 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có những đề xuất để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong quá trình dạy học và nhân rộng biện pháp khảo sát trắc nghiệm qua các cấp học khác.

Huy Chương  -  Theo Kinh tế đô thị