TP HCM: Đề nghị cấm túi ni lông khó phân hủy

Video

(PL+) - Tại các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách là những nơi được đề nghị cấm phát túi ni lông miễn phí (loại túi khó phân hủy).

Đây cũng là kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh đối với Bộ Tài nguyên và môi trường, đề nghị nghiên cứu ban hành quy định cấm này. 

Cùng với kiến nghị nói trên, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất túi ni lông thân thiện với môi trường theo đúng hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận túi nilông thân thiện môi trường. Có quy định về nhãn túi ni lông thân thiện môi trường giúp người dân, các tổ chức cá nhân, bán lẻ dễ nhận biết.

Theo đánh giá của UBND TP, thực thi Luật thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thông thường chưa được chú trọng đúng mức và chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến tình trạng túi ni lông thân thiện môi trường (được miễn thuế) không thể cạnh tranh về giá với một số sản phẩm túi ni lông thông thường trên thị trường.

Tâm Phúc