Toyota Việt Nam triệu hồi 8.036 xe lỗi túi khí

Xe Plus

Toyota Việt Nam thông báo triệu hồi thêm 8036 chiếc Corolla Altis sản xuất tại Việt Nam từ 24/7/2008 đến 31/12/2009.