Pháp Luật Plus - Tổng thống Mỹ Donald Trump - các bài viết về Tổng thống Mỹ Donald Trump, tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump - các bài viết về Tổng thống Mỹ Donald Trump, tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mỹ có kế hoạch cử thêm nhân viên an ninh tới biên giới với Mexico

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch cử thêm nhân viên an ninh tới khu vực biên giới phía Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus