Pháp Luật Plus - tội phạm - các bài viết về tội phạm, tin tức tội phạm

tội phạm - các bài viết về tội phạm, tin tức tội phạm

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàn thiện và thực thi pháp luật cần bắt kịp và đồng điệu với cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bên cạnh sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Theo dõi Pháp Luật Plus