TKV thông báo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018

Doanh nghiệp - Doanh nhân

(PL+) - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam vừa có thông báo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa qua.

Cụ thể, doanh thu Tập đoàn ước đạt 62,570 tỷ; lợi nhuận ước đạt 1.500 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đã hoàn thành từ 52-57% kế hoạch năm, tất cả các khối kinh doanh đều có lãi, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập tang len 12% so với năm 2017, việc triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 được thực hiện quyết liệt, đảm báo tiến độ.

Trên đà phát triển, TKV đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm, TKV tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường; tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi, tiếp tục phát huy và giữ vững nhịp độ sản xuất như hiện nay; đồng thời rà soát lại năng lực sản xuất các khu vực khai thác, nâng cao năng suất, sản lượng trên tinh thần sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo đủ nguồn hàng cho tiêu thụ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự kiến năm 2018 Tập đoàn sẽ thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch KTXH trên các lĩnh vực:

Các sản phẩm chủ yếu: Than nguyên khai thác sản xuất 36,56 triệu tấn tăng so với đầu năm 1,1 triệu tấn kế hoạch; than tiêu thụ 38,0 triệu tấn; trong đó trong nước 36,1 triệu tấn, than xuất khẩu: 1,9 triệu tấn (tăng so với kế hoạch đầu năm 2 triệu tấn). Than nhập khẩu dự kiến 500 ngàn tấn…

Tổng doanh thu của Tập đoàn: 116,90 tỷ đồng, tăng 9,35 so thực hiện năm 2017. Trong đó sản xuất than 59,49 ngàn tỷ đồng.

Nộp ngân sách: kế hoạch năm 14,50 ngàn tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Lao động và tiền lương: Tổng số lao động theo định mức 110.000 người, giảm 2% so với năm 2017; năng suất lao động tính theo giá trị tăng 8,5-9,0% so với năm 2017. Tiền lương bình quân 9,8 triệu đồng/người-tháng…

Theo đó, giải pháp ở đây là tiếp tục tập trung sản xuất, chế biến than đáp ứng yêu cầu thị trường; đặc biệt là than cho sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như alumin, đồng, kẽm, phôi thép khi giá bán sản phẩm và thị trường đang tốt.

Tích cực áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, đồng bộ dây chuyền sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Siết chặt công tác quản lý, an toàn, môi trường, an ninh trật tự ranh giới mỏ.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục cải tiến các chế độ chính sách khuyến khích tiền lương, động viên người lao động, đặc biệt thợ lò, thợ kỹ thuật bậc cao.

Châu Anh