Tỉnh Gia Lai và Sơn La có 2 tân Phó chủ tịch

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và tỉnh Sơn La.

Cụ thể, tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Tiến Đông, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. 

Ông Đỗ Tiến Đông, PCT UBND tỉnh Gia Lai (đứng giữa). Ảnh Hồng Thi.
Ông Đỗ Tiến Đông, PCT UBND tỉnh Gia Lai (đứng giữa). Ảnh Hồng Thi.

Tại Quyết định số 286/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, tại Quyết định số 285/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đức Hải để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Hồng Minh - tân Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La. Ảnh Người đưa tinc
Ông Lê Hồng Minh - tân Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La. Ảnh Người đưa tinc

Chí Kiên