Tin nhanh: Thầy cúng truy sát cả nhà thầy bói ở Nam Định đã tử vong

Multimedia Plus

Những nội dung chính: Tạm giữ đối tượng về hành vi giết người; Thầy cúng truy sát cả nhà thầy bói ở Nam Định đã tử vong...