Tin nhanh: Bắt giữ đối tượng mua bán 4.800 viên ma túy tổng hợp

Multimedia Plus

Nội dung chính: Bắt giữ đối tượng mua bán 4.800 viên ma túy tổng hợp; Phân luồng giao thông và hướng đi cho các phương tiện tại Thủ đô...