Tiêu dùng 72h: Go Viet so găng với Grab tại cuộc đua ứng dụng gọi xe, chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào"

Multimedia Plus

(PL+) - Mới đây, Go-Việt tiếp tục ra mắt thị trường Hà Nội sau 2 tháng thử nghiệm tại TP.HCM cùng những con số ấn tượng.