Tiêu điểm: Xả thải đánh đổi môi trường

Multimedia Plus

(PL+) - "Sông lớn thì chết chậm hơn, sông nhỏ thì chết nhanh hơn, kênh rạch mà nhất là đi qua thành phố, khu dân cư thì chết càng nhanh". Điều gì đang làm cho những con sông này trở thành những dòng sông chết như vậy?