Tiêu điểm: Nhức nhối giấy tờ giả

Điều tra - Bạn đọc

Các loại chứng chỉ giả, các loại bằng cấp cũng giả, thậm chí cả CMND, giấy tờ nhà đất, giấy xác nhận độc thân cũng được làm giả tinh vi.