Tiếp tục đảm bảo nguồn cung điện cho Campuchia

Kinh tế - Công nghệ

(PL+) - Hoàn thành công trình sẽ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định trong hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo truyền tải điện liên tục cho nước bạn Campuchia.

Việc hoàn thành công trình sẽ đảm bảo đường dây 220 kV Châu Đốc - Tà Keo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định trong hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo truyền tải điện liên tục cho nước bạn Campuchia.

Ngày 22/11/2017, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã hoàn thành thay dây dẫn không đảm bảo vận hành của ĐZ 220 kV Châu Đốc - Tà Keo và thay biến điện áp ngăn 274, 275 tại TBA 220 kV Châu Đốc.

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, PTC4 thay mặt EVNNPT quản lý dự án, Truyền tải điện miền Tây 3 (thuộc PTC4) giám sát thi công, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thi công thay dân dẫn, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 (thuộc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện) thi công thay biến điện áp.

  Đường dây 220 kV  Châu Đốc - Tà Keo (ảnh: Dương Trường)

Đường dây 220 kV  Châu Đốc - Tà Keo (ảnh: Dương Trường)

Công trình có nội dung thay mới dây dẫn cả 02 mạch không đảm bảo vận hành tại các khoảng néo 45 - 55, 55 - 65 và các khoảng cột 25 - 29, 33 - 36 của ĐZ 220 kV Châu Đốc - Tà Keo do Truyền tải điện miền Tây 3 quản lý vận hành.

Công trình được thi công làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thi công mạch 2 ĐZ 220 kV Châu Đốc (274) - Tà Keo (274) từ ngày 12 - 16/11/2017; Giai đoạn 2 thi công mạch 1 ĐZ 220 kV Châu Đốc (275) - Tà Keo (275) từ ngày 18 - 22/11/2017.

Đồng thời với công tác thay dây, PTC4 tổ chức thi công thay biến điện áp ngăn 274, 275 tại TBA 220 kV Châu Đốc không đạt cấp chính xác.

Do công trình được thi công trong điều kiện thi công 1 mạch, mạch còn lại vẫn đang vận hành, địa hình thi công đang trong mùa lũ và để đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, trong quá trình thi công, Truyền tải điện miền Tây 3 đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để tổ chức thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, trao đổi tuyên truyền với các hộ dân có đất canh tác, vật kiến trúc tại các khoảng néo thay dây dẫn để người dân hiểu và tạo điều kiện cho đơn vị thi công công trình đảm bảo an toàn và kịp tiến độ.

Kết hợp với công tác thay dây, TTĐ miền Tây 3 đã tổ chức vệ sinh sứ và kiểm tra toàn bộ dây dẫn các khoảng néo còn lại của 2 mạch nhằm phát hiện và kịp thời xử lý ngay các khiếm khuyết trên đường dây.

  Bảo dưỡng đường dây 220 kV Châu Đốc - Tà Keo (ảnh Hữu Nhân)

Bảo dưỡng đường dây 220 kV Châu Đốc - Tà Keo (ảnh Hữu Nhân)

Ngày 12 và 20/11/2017 tại TBA 220 kV Châu Đốc, công tác thay biến điện áp ngăn 274, 275 đã thi công hoàn tất. Theo đó, các đơn vị liên quan là Công ty mua bán điện, Điện lực Campuchia, Hải quan An Giang, Công ty Truyền tải điện 4 đã chứng kiến kiểm tra, thông mạch, kiểm định công tơ 274, 275 đạt tiêu chuẩn vận hành.

  Biến điện áp ngăn 274 tại TBA 220 kV Châu Đốc đã được thay mới (ảnh: Xuân Vũ)

Biến điện áp ngăn 274 tại TBA 220 kV Châu Đốc đã được thay mới (ảnh: Xuân Vũ)

Với sự chỉ đạo sát sao của Công ty Truyền tải điện 4, sự nỗ lực quyết tâm của Ban chỉ huy công trường cũng như sự phối hợp tốt giữa các đơn vị giám sát, thi công, công trình thay mới dây dẫn cả 2 mạch ĐZ 220 kV Châu Đốc - Tà Keo đã thi công hoàn tất. Tái lập điện thành công, đảm bảo tiến độ thi công cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị.

Thế Hải