Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu được Thủ tướng giao thêm trọng trách mới

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Theo Quyết định của Thủ tướng, ông Phan Chí Hiếu Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (FSAP).

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu thay thế ông Đinh Trung Tụng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP.

Chương trình FSAP được WB và IMF phối hợp triển khai từ năm 1999. Việt Nam là 1 trong hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình.

Mục tiêu của FSAP là: củng cố các hệ thống tài chính; chuyển giao chuyên môn và các thông lệ tốt nhất cho các cơ quan trong nước; thúc đẩy các cải cách trong ngành tài chính.

FSAP sẽ phân tích tổng quát sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính dựa trên việc  phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô; các điều kiện giám sát và điều tiết; các điều kiện thị trường và hạ tầng. Qua đó, giúp thiết kế các ứng phó chính sách nhằm làm cho hệ thống tài chính trở nên ổn định và có khả năng phục hồi mạng mẽ hơn; đồng thời kiến nghị các hoạt động nhằm tăng cường sự đóng góp của ngành tài chính vào sự tăng trưởng và phát triển xã hội.

P. Luật