Thủ nhang đền Trần chia sẻ về ý nghĩa thực sự của lá Ấn

Multimedia Plus

(PL+) - Đúng giờ Tý, những lá Ấn đầu tiên được in và sẽ được phát cho các nơi thờ tự tại địa phương. Những lá Ấn sau đó được dâng lên Lễ và phát cho người dân và du khách thập phương. 4 chữ "Tích Đức Vô Cương" trên lá Ấn thể hiện, tổ tiên xưa, nhà Trần dạy lại: "Nếu có phúc dày bao nhiêu thì được hưởng càng dài bấy nhiêu"...