Thu hồi dự án nếu để treo 48 tháng

Bất động sản

Nhiều khu đất để không hoặc sử dụng sai mục đích mặc dù được chủ đầu tư đăng ký sử dụng. Đã đến lúc chính quyền các thành phố mạnh tay hơn đối với các dự án treo kiểu này.