Thủ dâm: Lợi ít, hại nhiều

Giáo dục - Sức khỏe

Dù là hành động tự nhiên về sinh lý của mỗi người nhưng thủ dâm sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu nếu người thủ dâm không được trang bị đầy đủ kiến thức.