Pháp Luật Plus - thông qua - các bài viết về thông qua, tin tức thông qua

thông qua - các bài viết về thông qua, tin tức thông qua

Thêm một bang của Mỹ thông qua luật “thiến” tội phạm ấu dâm

Theo đó quy định những đối tượng phạm tội tình dục với người vị thành niên sẽ phải trải qua cuộc “thiến” bằng hóa chất trước khi ra tù.

Theo dõi Pháp Luật Plus