'Tân quan, tân chính sách'

'Tân quan, tân chính sách'

Chính phủ Singapore thậm chí đã chính thức lên tiếng thể hiện thái độ không hài lòng về việc Thủ tướng nước láng giềng Malaysia.

Pháp Luật Plus
Pháp Luật Plus