'Quyền tẩy chay' của khán giả chưa đủ mạnh?

'Quyền tẩy chay' của khán giả chưa đủ mạnh?

Những hành vi của nghệ sĩ, ngoài chịu sự điều chỉnh của pháp luật còn chịu sự tác động không hề nhỏ của cái gọi là “quyền khán giả”.

Nữ hoàng trang sức