• Tuyết rơi, ai buồn, ai vui?

  Tuyết rơi, ai buồn, ai vui?

  Làm từ thiện là xuất phát từ tấm lòng. Mỗi người một cách làm, một cách nghĩ. Tùy ở tâm, bởi phúc đức không có bờ, có bến.

 • Đấu tranh này là trận cuối cùng

  Đấu tranh này là trận cuối cùng

  Tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp nhất là ở một số ngành, lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân hàng...

 • Nguyên khí quốc gia

  Nguyên khí quốc gia

  Lãnh đạo đất nước phải là tinh hoa trong những người hiền tài thì mới trở thành chỗ dựa vững vàng của non sông, quyết định đến vận mạng của đất nước.

 • Bác Hồ và chuyện dùng người

  Bác Hồ và chuyện dùng người

  Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra với những nội dung được quan tâm nhất. Vấn đề nhân sự sẽ được bố trí và sử dụng như thế nào?

 • Đổi mới và đi trước

  Đổi mới và đi trước

  "Hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường..."

 • Bức xúc của Bộ trưởng

  Bức xúc của Bộ trưởng

  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng lại một lần nữa “bức xúc”, chỉ trích Tổng cục Đường bộ chậm nhổ biển báo hạn chế tốc độ dưới 40km/h.

 • Mong đợi và hy vọng mới

  Mong đợi và hy vọng mới

  Hôm nay tại Hà Nội - trái tim của cả nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) của Đảng chính thức khai mạc.

 • Sát tết, nỗi lo tăng giá!

  Sát tết, nỗi lo tăng giá!

  Năm nào cũng vậy, cứ gần tết là giá cả tăng vùn vụt, dù năm nào cũng có chủ trương ổn định giá nhưng chẳng bao giờ thực hiện được.

 • Vững tin vào thành công của Đại hội

  Vững tin vào thành công của Đại hội

  Ngày mai, 20/01/2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 sẽ chính thức được khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

 • Dự phòng và thách thức

  Dự phòng và thách thức

  “Khám bệnh thấy thương dân quá, ngồi cả ngày cả đêm ôm con nhỏ chen chúc để được khám chữa bệnh. Chúng ta cải cách được cái này không?”