Ưu ái như vậy đã đủ thiếu trong sáng chưa?

Ưu ái như vậy đã đủ thiếu trong sáng chưa?

Trong việc bổ nhiệm cán bộ, hành vi “nâng đỡ không trong sáng” đã có trường hợp cụ thể ở Thanh Hóa, tuy nhiên, chưa thấy trường hợp nào “thiếu trong sáng”.

Pháp Luật Plus