Dự án “nở”, ngân sách “co”

Dự án “nở”, ngân sách “co”

Một dự án tăng vốn đầu tư đến 36 lần (nạo vét Sào Khê, từ 72 tỷ lên gần 260.000 tỷ) không làm người ta kinh ngạc mà chỉ thấy phẫn nộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 Cuối