Thao túng cổ phiếu một người bị xử phạt 550 triệu đồng

Kinh tế - Công nghệ

(PL+) - UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đức Minh Đạo.

Vừa qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 550 triệu đồng đối với ông Đức Minh Đạo (Hà Nội) vì hành vi thao túng cổ phiếu.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, ông Đức Minh Đạo (Địa chỉ: Số 7 ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGO), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Thao túng cổ phiếu một người bị xử phạt 550 triệu đồng

Cụ thể: Từ ngày 16/12/2015 đến 15/07/2016, ông Đức Minh Đạo đã sử dụng 01 tài khoản của mình và 14 tài khoản đứng tên người khác mở tại 03 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SGO.

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an ngày 21/3/2018, hậu quả do hành vi hành vi thao túng cổ phiếu SGO của ông Đức Minh Đạo gây ra chưa đến mức phải xử lý hình sự theo quy định. Ngày 13/4/2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đức Minh Đạo, cụ thể như sau:

Phạt tiền 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Đức Minh Đạo. 

Hà Đương