Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Sở Xây dựng Điện Biên

Điều tra - Bạn đọc

(PL+) - Vừa qua, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên còn nhiều sai phạm, khuyết điểm.

Một góc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Ảnh: TN&MT)
Một góc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Ảnh: TN&MT)

Cụ thể, cơ quan thanh tra chỉ rõ Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên mắc một số sai phạm trong việc lập, phân bổ, quản lý kinh phí còn tình trạng điều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao kinh phí không tự chủ nhưng đã được ghi chú theo nhiệm vụ chi trong quyết định giao dự toán bổ sung trong năm khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính.

Cùng với đó là, quá trình lập và phân bổ dự toán cho các đơn vị chưa trích đủ nguồn thu được để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; chưa phê duyệt dự toán đầu năm cho Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chuyển nguồn ngân sách cuối năm không đảm bảo thủ tục theo quy định; số chuyển nguồn, dự toán bị hủy năm 2017 còn cao.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra công tác Phòng chống tham nhũng (PCTN) tại Sở Xây dựng chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều khuyết điểm, như: Chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cá nhân có nội dung chưa đầy đủ, đảm bảo theo quy định; Sở chưa xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định; Việc tham mưu thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 tại tỉnh Điện Biên chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ra quyết định thu hồi số tiền sai phạm hơn 152 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; kiến nghị Sở Tài chính thực hiện giảm cấp dự toán kinh phí cải cách tiền lương đối với Sở Xây dựng hơn 140 triệu đồng; giảm quỹ phát triển sự nghiệp, đồng thời tăng quỹ ổn định thu nhập tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng hơn 21,5 triệu đồng.

Tại kết luận, cơ quan thanh tra cũng đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm và khắc phục các tồn tại.

Tú Anh