Thái Nguyên: Nghi vấn “dàn xếp” đấu thầu, “lợi ích nhóm” tại dự án lát vỉa hè thị xã Phổ Yên?

Đấu thầu

Các doanh nghiệp mạnh hơn lần lượt bị "trượt" thầu vì những lỗi sơ đẳng là bất thường tại Dự án lát vỉa hè đoạn Nam Tiến - Thuận Thành (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Dự án lát vỉa hè đoạn từ Nam Tiến – Thuận Thành do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu, thực hiện dự án là Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên (địa chỉ Tổ 15, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) với thời gian thực hiện dự án là 450 ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu, các nhà thầu tham gia gói thầu này mặc dù có doanh thu trung bình từ hoạt động xây dựng “mạnh” hơn, “khủng” hơn và thậm chí làm những dự án lớn, không thua kém năng lực của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên nhưng lại “bị” đánh giá không đủ năng lực, kinh nghiệm do mắc phải những lỗi thiếu sót sơ đẳng trong hồ sơ dự thầu (HSDT), từ đó khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch của dự án. 

“Lợi ích nhóm” tại dự án có nguồn vốn ngân sách?

Theo thông tin phản ánh đến Báo PLVN về nghi vấn có “lợi ích nhóm”, cố tình “dàn xếp” kết quả đấu thầu trong việc triển khai thực hiện gói thầu xây lắp của dự án lát vỉa hè 2 bên đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn từ Km34+456 – Km41+755,3) bằng gạch block, mỗi bên rộng 3,5m. Đây là dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên làm chủ đầu tư, dự án được đấu thầu rộng rãi trong nước, thực hiện với nguồn vốn là ngân sách của thị xã Phổ Yên và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp của dự án lát vỉa hè đoạn Nam Tiến - THuận Thành (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).
Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp của dự án lát vỉa hè đoạn Nam Tiến - THuận Thành (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Để minh bạch, sáng tỏ những thông tin trên, chiều ngày 27/11/2017, phóng viên Báo PLVN đã liên hệ làm việc trực tiếp với Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên. Tuy nhiên, do quá trình chuẩn bị thông tin, tư liệu để cụ thể chính xác nên ông Tạ Văn Ngọc – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên đã hẹn phóng viên chiều ngày 29/11/2017 sẽ làm việc cụ thể.

Tại buổi làm việc vào chiều ngày 29/11/2017, Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên đã thông tin, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án lát vỉa hè đoạn Nam Tiến – Thuận Thành.

Theo đó, dự án lát vỉa hè đoạn từ Nam Tiến – Thuận Thành được phê duyệt tại quyết định số 7576/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thị xã Phổ Yên. Quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc phê duyệt thiết kế và dự toán công trình lát vỉa hè đoạn từ Nam Tiến – Thuận Thành. Quyết định số 216/QĐ-BQLDA ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt dự toán công trình lát vỉa hè đoạn Nam Tiến  - Thuận Thành. 

Ông Tạ Văn Ngọc - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên.
Ông Tạ Văn Ngọc - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên.

Dự án được thực hiện với nguồn vốn là ngân sách của thị xã Phổ Yên và các nguồn vốn hợp pháp khác. Giá gói thầu được phê duyệt tại quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thị xã Phổ Yên là 29,582 tỷ đồng. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Gói thầu xây lắp của dự án này được mở thầu ngày 23/8/2017, thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu ngày 3/8/2017 đến ngày 23/8/2017 thì mở thầu. Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, các nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu gồm Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên (địa chỉ Tổ 15, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh (địa chỉ Tổ 12, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh (địa chỉ số 27, đường Nguyễn Hữu Nghiêm, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tại buổi mở thầu ngày 23/8/2017, cả 3 nhà thầu này đều đến nộp hồ sơ.

Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty CP tư vấn & ĐTXD Thái Nguyên, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự trên cơ sở đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của từng nhà thầu tại hồ sơ dự thầu, có 2 nhà thầu không đạt về năng lực và kinh nghiệm gồm Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh, Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty CP tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Nguyên.
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty CP tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Nguyên.

Trong đó, đối với Công ty cổ phần vận tải xây dựng Hoàng Minh không đạt do:  Nhà thầu kê khai một số biểu mẫu không khớp với tài liệu cung cấp như doanh thu xây dựng, nguồn lực tài chính. Nhà thầu không có đủ số lượng hợp đồng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nhân sự không đáp ứng yêu cầu. Chỉ huy trưởng không có chứng chỉ giám sát hặc chứng nhận huấn luyện an toàn, không có tài liệu về kinh nghiệm. Cán bộ kỹ thuật, cán bộ phụ trách an toàn, cán bộ thanh quyết toán không có tài liệu chứng minh kinh nghiệm. Cán bộ thanh quyết toán không có đủ chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Công nhân kỹ thuật không đáp ứng đủ số lượng có bằng chuyên môn theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. Thiết bị nhà thầu không có đủ số lượng thiết bị yêu cầu tối thiểu của hồ sơ mời thầu.

Đối với Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh không đạt do: Nhiều biểu mẫu kê khai không theo mẫu của HSMT, số liệu kê khai tài chính không khớp trong báo cáo tài chính. Hợp đồng tương tự của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Chỉ huy trưởng, cán bộ thanh quyết toán không đủ chứng chỉ, chuyên môn theo yêu cầu của HSMT. Các cán bộ kỹ thuật có bằng chuyên môn không chứng thực theo yêu cầu của HSMT. Tất cả các cán bộ chủ chốt đều không có tài liệu chứng minh về kinh nghiệm theo yêu cầu. Thiết bị Nhà thầu không có đủ số lượng thiết bị yêu cầu tối thiểu của HSMT.

Nhà thầu “mạnh” hơn lại trượt thầu?

Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu, do Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh và Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh không đạt về năng lực và kinh nghiệm cho nên không được xét ở các bước tiếp theo. Còn Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên đạt và đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT và đạt 84 điểm về kỹ thuật.

Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên.
Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ dự thầu của các nhà thầu này, phóng viên nhận thấy có nhiều điểm nghi ngờ, trong đó doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng (2014 -2016) của các doanh nghiệp được kê khai như sau Doanh thu bình quân của Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh là 44,874 tỷ đồng, doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên là 61,886 tỷ đồng, doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh là 64,150 tỷ đồng.

Như vậy, các nhà thầu tham dự tại gói thầu này đều có năng lực tài chính khá mạnh, đặc biệt Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh còn có doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng còn cao hơn của Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên mà lại trượt thầu.

Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Nhân Nghĩa Bắc Ninh còn cao hơn Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên.
Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Nhân Nghĩa Bắc Ninh còn cao hơn Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên.

Còn tại hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh kê khai những hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu gồm Hợp đồng thi công xây dựng số 59/2013/HĐXD ngày 25/2/2013 về gói thầu xây lắp số 2 đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội  - Thái Nguyên đoạn từ Km1 -- Km1+913 và đoạn Km2+61 -- Km2 +705,67 thuộc dự án đường gom QL3 mới đoạn từ nút giao Yên Bình đến KCN Yên Bình. Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên, tổng giá hợp đồng là 28,672 tỷ đồng (tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng là 19,656 tỷ đồng), ngày hoàn thành 5/6/2014.

Hợp đồng thi công xây dựng số 586/2016HĐTCXD ngày 12/12/2016 về việc thi công xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 3 mới (Hà Nội – Thái Nguyên) đến KCN Yên Bình (đoạn từ Km3+519,6 đến Km5+434,18) và ĐT 261 (giai đoạn 1) với tổng giá hợp đồng là 58,205 tỷ đồng (tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng là 20,361 tỷ đồng), ngày hoàn thành 31/10/2017.

Hợp đồng tương tự của Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh làm những dự án lớn.
Hợp đồng tương tự của Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh làm những dự án lớn.

Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh cũng kê khai hợp đồng tương tự Hợp đồng số 666-03/2015 ngày 24/4/2015 của Sở giao thông vận tải tỉnh Lạng SƠn về gói thầu hệ thống mương nhánh, mương tôn bờ, cầu máng đập Quyết Thắng, cầu máng trên mương nhánh trạm bơm kép II của công trình hệ thống trạm bơm điện Yên Bình – Hòa Bình – Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với tổng giá trị hợp đồng là 14,791 tỷ đồng, ngày hoàn thành là 26/10/2016.

Có thể thấy, mặc dù là những nhà thầu tham dự và từng làm những dự án có giá trị lớn như Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh và Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh nhưng không hiểu sao, tại gói thầu này, cả 2 nhà thầu lại bị đánh giá là không đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, mà lại là những tiêu chí rất cơ bản và đơn giản đối với những doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp như các doanh nghiệp này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính minh bạch của gói thầu. Phải chăng, việc triển khai gói thầu với nguồn vốn là ngân sách của thị xã Phổ Yên này có gì đó “uẩn khúc”

Tiếp đó, trên cơ sở đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Công ty CP tư vấn & ĐTXD Thái Nguyên đánh giá nhà thầu đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật là Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên. Tại báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của Công ty CP tư vấn & ĐTXD TN nhà thầu đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật là Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên. Nhà thầu bỏ giá dự thầu 29,521 tỷ đồng.

Sau khi đánh giá được nhà thầu đạt và đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu và trúng thầu gói thầu trên, ngày 4/10/017, ông Tạ Văn Ngọc – Giám đốc Ban QLDA đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên và ông Tăng Minh Bắc – Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên đã tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng đối với gói thầu xây lắp của dự án lát vỉa hè đoạn Nam Tiến – Thuận Thành. Tổng giá trị của hợp đồng là 29,521 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 25,569 tỷ đồng, hạng mục chung là 1,267 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 2,683 tỷ đồng. Hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày kể từ ngày khởi công (dự kiến khởi công 7/10/2017). 

Theo kết luận từ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty CP tư vấn & ĐTXD Thái Nguyên nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức, lựa chọn nhà thầu Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tiến hành công khai, công bằng, minh bạch theo đúng trình tự, quy định hiện hành, đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, những điều bất thường như việc các nhà thầu làm xây dựng chuyên nghiệp, có năng lực mạnh, thi công những dự án lớn mà không hiểu “vô tình” hay “hữu ý” lại bị “vấp” những lỗi sơ đẳng tại hồ sơ dự thầu để dẫn đến “trượt thầu” như vậy khiến dư luận không khỏi nghi ngờ và thắc mắc. Phải chăng có gì đó được gọi là “vòng tròn khép kín” tại dự án này và các đơn vị tham gia để phục vụ cho một “nhóm lợi ích”?.

Ngoài những bất thường trên, trong quá trình làm việc, phóng viên Báo PLVN đã thu thập các thông tin, tài liệu về việc kê khai năng lực của các nhà thầu tại hồ sơ dự thầu của dự án này để xác minh, làm rõ về tính chính xác, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai dự án.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin, phản ánh..

Tố Vân