Tết của những người lầm lỡ

Multimedia Plus

Việc tổ chức cho phạm nhân, can phạm đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ nhằm động viên tinh thần cũng là cách giúp họ cải tạo tốt, sớm hoàn lương.

 

Dù là những người phải thi hành án với những lỗi lầm mình gây ra, nhưng trong ngày Tết việc tổ chức cho phạm nhân, can phạm đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ nhằm động viên tinh thần cũng là cách giúp họ cải tạo tốt, sớm hoàn lương.

Theo: ANTV