Pháp Luật Plus - tăng phí trước bạ - các bài viết về tăng phí trước bạ, tin tức tăng phí trước bạ

tăng phí trước bạ - các bài viết về tăng phí trước bạ, tin tức tăng phí trước bạ

Xe bán tải ế ẩm trước giờ G: "Vua doanh số" thành kẻ bị "ghẻ lạnh"

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, phí trước bạ đối với xe bán tải chính thức điều chỉnh tăng từ 2% lên 6 - 7,2%.

Theo dõi Pháp Luật Plus